Johdanto

Liian usein johtoryhmissä pelataan yksilöpeliä, jolloin joukkue saattaa jopa alisuoriutua tehtävistään. Kun johtoryhmä toimii joukkueena ja pelaa yhteispeliä, jokaisen potentiaali saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Tällöin jäsenillä on jopa mahdollisuus ylittää itsensä.

Tällä verkkokurssilla käsittelemme johtoryhmän voittajakulttuurin rakentamista. Kurssissa on neljä osiota:

  1. Yhteinen tahtotila ja tulevaisuudenkuva: Määritellään se peli, joka halutaan voittaa
  2. Yhteisen tietoisuuden rakentaminen: Yhteinen käsitys siitä missä olemme ja minkä osana olemme.
  3. Ryhmänä toimiminen: Käytännöt, joilla johtoryhmä toimii ja joilla ryhmän toimintaa kehitetään
  4. Dialogijohtaminen: Miten keskustelua johdetaan, että siitä tulee hedelmällistä ja rakentavaa