Mitä on valmentava johtaminen

Valmentavan johtamisen alkuperä on urheilumaailmassa, jossa valmentaja auttaa urheilijaa huomaamaan muutoksen tarpeen. Itsereflektointitaitojen kehittyessä urheilija alkaa automaattisesti muuttaa toimintaansa.

Urheilumaailmasta valmentava johtaminen on päätynyt myös yritysmaailmaan. Valmentava johtaminen on ajattelukumppanuutta, jossa pohditaan yhdessä eri näkökulmia ja analysoidaan nykytilaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Valmentavaan johtamiseen liittyy vahvasti tilannetietoisuus. Metodit ja työkalut on tärkeä tuntea mutta ennen kaikkea niitä tulee käyttää oikea-aikaisesti. Johtajan tulee olla valmentamisen asiantuntija.