Johdanto: itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on tärkeintä, koska kaikki muu johtaminen perustuu siihen. Johtamistilanteet ovat usein vaativia ja niissä on paineita. Jos oma mieli ei ole rauhallinen ja levollinen ja energian taso on huono, tämä heijastuu yksittäisiin suorituksiin ja tilanteisiin. 

Tässä osiossa käydään läpi kolme itsensä johtamisen osaa:

  1. Oman energian johtaminen
  2. Oma rooli ja positio 
  3. Oman elämän kokonaisuus