Erilaisia palavereita ja haaste lähteä matkalle

Olet päässyt ensimmäisen osion viimeiseen videoon. Hienoa! Haastammekin sinua jakamaan muille, mitä ajatuksia sinulla on herännyt esitettyihin teemoihin liittyen. Voit esittää kysymyksiä tai avata keskustelun, mitä muut ajattelevat jostain tietystä teemasta.

Erilaisia palavereja…

Palavereissa saattaa välillä turhautua ja syntyy ajatus, että niihin menee liikaa aikaa. Tämä johtuu siitä, että usein palavereja on vain yhdenlaisia. Osallistujat tulevat kuitenkin eri oletuksilla huoneeseen ja heillä on erilaiset mielikuvat siitä, mitä tulee tapahtumaan. Palavereja tulisikin erottaa esimerkiksi ideointi-, päätöksenteko- ja dialogipalavereiksi. 

ja haaste lähteä matkalle

Johtaminen on ennen kaikkea psykologiaa, joten näihin teemoihin kannattaa perehtyä. Kurssilla mennään syvälle teemoihin, mutta ollaan myös konkreettisia. Johtaminen on yksinäistä, sillä viime kädessä johtaja vastaa yksin päätöksistään. Tällä kurssilla kannustetaan ja harjoitellaan myös myötätuntoa itseä kohtaan.

Tervetuloa kurssille!

Keskustelu

3 kommentit